PREDSJEDNIŠTVO HNS BIH

Informacije o članovima

 

Red.br IME I PREZIME E-mail
1 DRAGO DŽAMBAS drago.dzambas@gmail.com
2 KREŠIMIR ZUBAK drazenzubak@yahoo.com
3 TOMISLAV TOMLJANOVIĆ tomdaz53@yahoo.com
4 VINKO VUKELJA mirko_ljubez@yahoo.com
5 MIRKO LJUBEZ mirko_ljubez@yahoo.com
6 IVICA BILIĆ ciwy100@gmail.com
7 FABIJAN TOMIĆ fabijantomic72@gmail.com
8 JOSIP KRAJINA jkrajina@gmail.com
9 FILIP ŠARIĆ
10 SREĆKO TUNJIĆ
11 BOŽO SKOPLJAKOVIĆ bozoskop@gmail.com
12 JOSIP KRAJINA  jkrajina@gmail.com
13 MARKO ROŠIĆ